ביקשת, קיבלת! משלוחים חינם על המשחקים לזמן מוגבל! 🚚

מדיניות דיוור

מדיניות דיוור

המשתמש מסכים כי העסק רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008. העסק אינו אחראי לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי- בעניין זה ראה פרק להלן.

בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של אתר העסק, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: [email protected] והעסק יסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.

פרטי התקשרות

כתובת: תל גיבורים 5, תל אביב יפו

דוא"ל: [email protected]

טלפון: 054-3995937

דילוג לתוכן